zaterdag 3 februari 2018

Januari-nummer Den Spiegel


Het januari-nummer (2018) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

dinsdag 23 januari 2018

Nieuwjaarspraatje voorzitter Vrienden

Afgelopen vrijdag mocht ik weer wat vrolijks zeggen tijdens de nieuwjaarsreceptie van het muZEEum en de Vrienden van het muZEEum. Het was volle bak en voor mij een mooie gelegenheid om te vertellen hoe de politiek in Vlissingen denkt over cultuur in het algemeen en het muZEEum in het bijzonder. Het onderstaande is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's of op hetgeen de verschillende fractievoorzitters mij vertelden.
Conclusie: op basis van de programma's hoeft het muZEEum zich geen zorgen te maken. Zeker wanneer er een college uitkomt van (in volgorde van de mate van sympathie voor het muZEEum) SGP, VVD, CDA, 50Plus, D66, GroenLinks, POV en PvdA. Stemmen maar!

ONDERZOEK
12 partijen onderzocht
7 partijen wel programma
5 (nog) niet: aangeschreven, één zonder reactie
8 noemen expliciet muZEEum, 3 dus niet
7 vinden dat het muZEEum moet blijven, één maakt voorbehoud
Dan de omschrijvingen in volgorde van de rapportcijfers die ik gaf (tussen haakjes)
(9) SGP: Onze partij gaat pleiten voor voldoende subsidie voor behoud van een volwaardig MuZEEum en woorden gebruiken als: “Dit museum ademt Vlissingen, als bezoeker inhaleer je Vlissingen! Dit museum, voor de 2e keer uitgeroepen tot leukste Zeeuwse uitje, verdient alle ondersteuning die het nodig heeft om een volwaardig en steeds uitdagend en vernieuwend museum te blijven voor jong en oud, Vlissinger en toerist”.
(8) VVD: Onze partij ziet het Zeeuws maritiem muZEEum als een parel van onze stad. Het muZEEum is van groot belang voor de economische spin-off van onze toeristische sector. Daarbij wordt in het muZEEum en de Kazematten o.a. het verhaal verteld van ons Vlissingens verleden, aan de hand van stadshistorische voorwerpen en objecten uit de maritieme geschiedenis van Zeeland. Vanzelfsprekend is het zaak dat het muZEEum steeds meer toegroeit naar cultureel ondernemerschap. Maar het muZEEum moet wel tijd krijgen om hiernaar toe te groeien.
(7) CDA: Het MuZEEum moet behouden blijven. Het is niet alleen een museum voor toeristen, maar er wordt ook veel gedaan aan educatie voor de scholen en het bewaart een deel van de historie van de stad en maakt die toegankelijk voor ons allen.
(7) 50plus: Behoud muZEEum en de Piek.
(7) D66: Wij gaan in ieder geval voor behoud van het MuZEEum, maar de resultaten van het SCEZ rapport moet ons meer duidelijkheid geven over wat dat inhoudt.
(7) GL: Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente (de Cultuurwerf met o.a. de Piek, Muzeeum, KipVis etc.) houden wij altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van nieuwe projecten.
(7) POV: Het mogelijk verdwijnen van muziekpodium de Piek, de onrust over exploitatie van het maritiem muZEEum én de onduidelijkheid over een adequate afstemming van regionaal cultuurbeleid met een eigen identiteit voor Vlissingen versterken die neerwaartse spiraal. Een verdergaande bezuiniging op kunst en cultuur is absoluut een verkeerd signaal en heeft een omgekeerd effect op de beoogde ontwikkeling van een toeristisch sterke stad.
(7) PvdA: De bestaande culturele voorzieningen, zoals poppodium De Piek, het MuZEEum en de festivals, behouden. Subsidies en faciliteiten daarvoor doelgericht inzetten, zodat het totale programma zich positief kan ontwikkelen.
(7) SP: Vlissingen is een maritieme stad en het muZEEum is hét maritiem museum van Zeeland. Door gebruik te maken van de naamsbekendheid van de Zeeuwse zeehelden en de verbinding te zoeken met het maritieme bedrijfsleven, kan het MuZEEum doorgroeien.
(5) CU: De toeristische mogelijkheden van Vlissingen als maritieme stad worden maximaal benut. Kunst en cultuur zijn voor kinderen en jongeren in Vlissingen toegankelijk om zo talent te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Subsidies worden doelmatig ingezet.
(5) LPV: Dat onze partij vooralsnog het muZEEum wil behouden, zo mogelijk binnen een geïntegreerde organisatie en gecombineerde huisvesting waarbij verleden en toekomst een rol moeten krijgen en 1 dag per week gratis toegankelijk moet zijn.
(4) PSR: Cultureel ondernemerschap is niet weg te denken in onze gemeente.
Peter van Druenen
19 januari 2018dinsdag 9 januari 2018

ANWB kiest muZEEum voor het tweede jaar tot leukste uitje

Het muZEEum in Vlissingen is door de leden van de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Zeeland in 2018. Dat is vanmiddag bekend geworden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Bij de verkiezing konden bezoekers van attracties en ANWB-leden zowel landelijk als regionaal, hun stem uitbrengen. Het Zeeuws maritiem muZEEum scoorde op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers. Ook vorig jaar legde het museum in Vlissingen beslag op titel van 'leukste uitje van Zeeland'.

maandag 8 januari 2018

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Graag nodigen wij u uit om samen met de medewerkers en vrijwilligers van het muZEEum het nieuwe jaar in te luiden op vrijdag 19 januari 2018, vanaf 16.00 uur in het muZEEum.

Aanmelden kan via info@muzeeum.nl

De toegang is gratis!

Peter van Druenen,
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

woensdag 3 januari 2018

50 Jaar Marinekazerne in Vlissingen en Blauwe Hap

Hierbij nodigen wij u uit voor de “Blauwe Hap” (nasi-maaltijd) en aansluitend een lezing op woensdag 7 februari 2018.
Locatie: Marine Kazerne, Oosterhavenweg 10, 4382 NK Vlissingen

Belangrijk: Identiteitsbewijs meenemen!

Programma:
Vanaf 17.00 uur: Inloop Marine Kazerne met drankje (fris, wijn of bier)
18.00 uur: Blauwe Hap, hierbij kan water gedronken worden. Bar is gesloten
19.00 uur: Naar aula koffie/ thee kan in de pantry verkregen worden.
19.30- 20.00 uur: Lezing door Ltz. Eric Veldhuizen, commandant Marine Kazerne over “ 50 jaar Marinekazerne in Vlissingen”. Er zal bij deze lezing niets verteld worden over de toekomst van de Marinierskazerne

Aan deze maaltijd/ lezing zijn kosten verbonden “Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief” en hun partners betalen € 17,50, introducés € 20,=.

U kunt onderstaande opgavenstrook opsturen naar “Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief”, p/a Ruys de Beerenbrouckstraat 20, 4384 ET Vlissingen. of vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl onder vermelding van onderstaande gegevens.

Opgave vóór 17 januari 2018, betaling gelijktijdig op bankrek. NL76 INGB 0000330198 t.n.v. Ver. Vrienden van het MuZEEum en Gem. Archief”

donderdag 28 december 2017

MuZEEum heeft topjaar achter de rug

(uit de PZC van 28 december 2017)

VLISSINGEN - Met zo'n 35.000 bezoekers is 2017 een topjaar geworden voor het muZEEum in Vlissingen. Het maritieme museum had 20 procent meer volk over de vloer dan in 2016.

 Het muZEEum is overigens 'uiterst somber' of de groei voorgezet kan worden. ,,Door de aanhoudende forse gemeentelijke bezuinigingen zal het muZEEum met name haar publiek- en educatieve functie minder goed kunnen uitvoeren."

Het muZEEum verklaart de hoge bezoekcijfers van 2017 uit de verkiezing tot 'het leukste uitje van Zeeland' door de ANWB, de expositie 'De tocht naar Chatham', de foto-expositie 'De Schelde door de lens van DERT' en de stijgende populariteit van de Kazematten. Duitsers en Vlamingen weten, net al jongeren, het Vlissingse museum goed te vinden.

donderdag 16 november 2017

Maak van het muZEEum weer het leukste uitje van Zeeland!

Beste ​vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,

Zoals u nog weet is ons muZEEum in 2017 uitgeroepen tot het leukste uitje van Zeeland. Dat was mede dankzij de vele vrienden die hun stem hebben uitgebracht. Zo'n succes smaakt naar meer.

Ook voor 2018 is het muZEEum weer genomineerd voor deze belangrijke prijs. Het heeft veel naamsbekendheid opgeleverd en dat konden we goed terug zien in de bezoekersaantallen.

U kunt tot 15 november stemmen op de volgende website: www.anwbleuksteuitje.nl

Namens het muZEEum, de medewerkers, de vrijwilligers en uw collega-vrienden alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging ​V​rienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,
Peter van Druenen, voorzitter

maandag 9 oktober 2017

Opening tentoonstelling "De Schelde door de lens van Dert"

Op vrijdag 13 oktober om 16.00 uur wordt de tentoonstelling "De Schelde door de lens van Dert" geopend in het muZEEum.


Een unieke tentoonstelling met 150 foto’s van de bekende Vlissingse fotografenfamilie Dert: te zien vanaf 13 oktober 2017 in het muZEEum. Aanleiding is de overdracht van de collectie Dert aan het Gemeentearchief Vlissingen. Uit de collectie heeft het muZEEum i.s.m. het gemeentearchief een typisch Vlissings onderwerp gekozen: scheepswerf de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS). Stad en scheepswerf waren lange tijd intensief met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Vlissingen was de Schelde en de Schelde was Vlissingen. De Schelde door de lens van Dert, 13 oktober 2017 t/m 2 april 2018 in het muZEEum, tot stand gekomen i.s.m. het Gemeentearchief Vlissingen, te zien dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur, in schoolvakanties is het muZEEum ook op maandag open. Drie generaties Dert hebben foto’s gemaakt in opdracht van de NV Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS), later Koninklijke Schelde Groep BV (KSG). Het muZEEum laat met de expositie dus niet alleen een beeld zien van de werf, maar ook van de fotografie door de Derts over een periode van circa honderd jaar.

De collectie Dert is inmiddels officieel overgedragen aan het Gemeentearchief Vlissingen. Samen met het archief heeft het Zeeuws maritiem muZEEum een keuze gemaakt uit de rijke – deels gedigitaliseerde - collectie. Het heeft zich beperkt tot het beeld dat de drie Derts hebben vastgelegd van de Koninklijke Schelde door de jaren heen. Ondanks de beperking was het nog zoeken in duizenden mogelijke foto’s. De relatie tussen de stad en scheepswerf wordt getoond aan de aan de hand van thema’s. De Scheldewerf heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de maritieme stad Vlissingen. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, de trots, het geluid van de klinknagels en de werftoeter, maar ook fysiek: hele wijken hebben plaatsgemaakt voor de werf en de schepen die er werden gebouwd en gerepareerd, hoge kranen domineerden de skyline van de stad. Vlissingen was de Schelde en de Schelde was Vlissingen.In opdracht van de Koninklijke Scheldegroep hebben de drie Derts het werk op de werf vastgelegd. Van kielleggingen (het begin van de bouw van een schip) tot tewaterlatingen (einde van de bouw van een schip). De medische zorg voor het personeel, ontspanning op de werf (kegelen, sportgroepen) tot hoog bezoek: het werd allemaal gefotografeerd. Ook technische zaken waar de Schelde trots op was, kwamen op de gevoelige plaat: kranen, de machinefabriek, de duikboten, het interieur van schepen.

donderdag 28 september 2017

Nieuwe wervingsfolder Vrienden klaar

(klik voor een groter beeld)

woensdag 27 september 2017

15 jaar muZEEum en 35 jaar vrienden

Vrijdag 22 september 2017 vierden het muZEEum en de Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen twee jubileums: het muZEEum bestond 15 jaar en de Vrienden 35 jaar. Niek Peters maakte de volgende fotoreportage: