donderdag 16 juni 2016

Juli-nummer Den Spiegel

Binnenkort zal het juli-nummer (2016) van ons tijdschrift Den Spiegel verschijnen en naar alle leden worden verzonden. Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

donderdag 19 mei 2016

Tentoonstelling Eugeen van Mieghem

Vanaf 14 mei 2016 is het bijzondere werk van de Antwerpse kunstenaar Eugeen van Mieghem te zien. Hij verbeeldde ruim een eeuw geleden op aangrijpende wijze de vele joodse emigranten die vanuit zijn stad met de Red Star Line vertrokken naar de Verenigde Staten, op zoek naar betere levensomstandigheden.

Deze tentoonstelling was onder de naam The Missing Images te zien in Boedapest, Warschau en Praag. Dankzij de samenwerking met Antwerpen is deze expositie nu ook in Vlissingen te zien. Beelden van grote groepen immigranten die zich willen vestigen in Europa zijn tegenwoordig op ons netvlies gebrand. Ongeveer honderd jaar geleden is de situatie omgekeerd: miljoenen mensen emigreren op zoek naar betere levensomstandigheden vanuit Europa naar de Verenigde Staten. De haven van Antwerpen is dan één van de drukste emigratiecentra van Europa. De drukke activiteiten en het voortdurende lawaai in het havengebied maakten grote indruk op Eugeen van Mieghem (1875 – 1930). Hij groeide op in de Vlaamse havenstad, vlakbij de loodsen van rederij Red Star Line. Zijn moeder baatte een café uit tegenover de panden van deze maatschappij. De Red Star Line vervoerde in de periode 1873-1934 circa twee miljoen emigranten vanuit Antwerpen naar de V.S. Onder de emigranten zijn veel Joden uit Oost-Europa en Rusland. Armoede, werkloosheid en vervolgingen leidden ertoe dat een derde van de Joodse populatie uit deze gebieden naar Amerika vertrok, op zoek naar betere levensomstandigheden. Eerst een lange reis naar Antwerpen en dan de grote oversteek.

Schilder van het volk
In zijn kunst toonde Eugeen van Mieghem intense gevoelens van mededogen voor de harde omstandigheden waarin de emigranten zich bevonden. Hij was een ‘schilder van het volk’ en gaf de migranten op aangrijpende wijze een gezicht. Hij begon al jong te tekenen en ging in 1892 naar de kunstacademie. Maar de conservatieve docenten daar vonden zijn stijl te vrij en spontaan. In 1896 werd hij weggestuurd door dezelfde docent die ook Vincent van Gogh van de academie verwijderde. In de jaren erna ontwikkelde Van Mieghem zich verder en in 1901 had hij zijn eerste expositie. Tijdens zijn leven was er veel erkenning, maar na de Tweede Wereldoorlog raakte Van Mieghem in vergetelheid. De laatste decennia is weer veel waardering voor zijn enorme talent, met exposities over de hele wereld tot gevolg. Zijn werk is eerder te zien geweest in de V.S., Engeland, Duitsland, Hongarije, Zwitserland en Frankijk.

Van alle tijden
De expositie Zayt Gezunt toont veel tekeningen, pastels en olieverfschilderijen van Van Mieghem, veelal portretten van Joodse emigranten. Ook zijn er originele publicaties te zien van de Red Star Line, zoals bijzondere affiches en scheepsmenu’s. De expositie in het muZEEum toont aan dat het actuele thema van migratie niet op zichzelf staat. Het is van alle tijden. De tentoonstelling geeft een uniek beeld van de Joodse emigranten en hun levensomstandigheden in de havenstad Antwerpen en van de Red Star Line.

Opening tentoonstelling
Vrijdag 13 mei om 16.00 uur in het muZEEum.

woensdag 18 mei 2016

Algemene ledenvergadering 18 mei 2016

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2016 om 19.00 uur in het Gemeentearchief, Hellebaardierstraat 2 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2015
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2015 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2015 (> klik hier)
        - begroting 2017 (> klik hier)
    b) secretaris (> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (> klik hier)
    d) activiteitencommissie (> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2015
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Tineke Feij. We nemen afscheid van haar want Tineke was al drie periodes lid van ons bestuur. Tevens heeft bestuurslid Marion Ekering aangegeven te willen stoppen. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Aafke Verdonk “Maayken Jans”.

woensdag 27 april 2016

Foto's excursie Rotterdam april 2016

De activiteitencommissie van de vereniging organiseert jaarlijks een excursie naar een stad of streek die cultureel en/of historisch interessant is voor de leden. Dit jaar was de bestemming Rotterdam. Bekijk de foto's (en die van andere jaren) hier: http://www.vriendenmuzeeum.nl/p/excursies.html.

zaterdag 6 februari 2016

Agenda februari - mei 2016

Joost Bakker voor zijn galerie
De Vier Gemeten in Middelburg

De Vrienden organiseren in de maanden februari t/m mei 2016 de volgende activiteiten:

1. Lezing op 10 februari 2016 door Joost Bakker, onderwerp: Schilderijen "De Schützen" met bezoek aan de expositie (plaats : Zeeuws Maritiem MuZEEum, Tobagozaal. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 met koffie/thee)

2. Excursie op 16 april 2016 naar Rotterdam met bezoek aan o.a. Scheepvaartmuseum en bezichtiging van ss Rotterdam

3. Jaarvergadering op woensdag 18 mei 2016 (plaats: Gemeentearchief Vlissingen)

4. Lezing op woensdag 18 mei in combinatie met de ledenvergadering

woensdag 20 januari 2016

Vlissingen Special van het Zeeuws Tijdschrift

In samenwerking met de Bibliotheek Vlissingen en het Gemeentearchief Vlissingen maakt het Zeeuws Tijdschrift een full color 88 pagina’s tellende rijk geïllustreerde Vlissingen special die op 4 maart 2016 ten doop is gehouden in de bibliotheek van Vlissingen. Het nummer bevat een uitgebreid palet van artikelen over Vlissingen in heden, verleden en toekomst. Er staan onder andere de samenvattingen van de symposiareeks Vlissingen 700 in, een interview met inwoners van Vlissingen over de toekomst van de stad en nog vele andere artikelen die de moeite van het lezen waard zijn.

Te koop bij Boekhandel 't Spui
Oude Markt 5
4381 ER Vlissingen
0118-422170
info@boekhandelspui.nl 

Met vriendelijke groet,
Paul van der Velde
Hoofdredacteur ZT

zondag 17 januari 2016

Tentoonstelling: De Schat van Vlissingen

In het Zeeuws maritiem muZEEum te Vlissingen is de nieuwe tentoonstelling SCHAT VAN VLISSINGEN te zien. In deze expositie toont het muZEEum een selectie uit de eigen collectie. Bijna alle getoonde werken zijn eigendom van de gemeente Vlissingen.
De stad Vlissingen staat in Schat van Vlissingen centraal. De expositie toont het ware karakter van de stad aan zee: onvervalst maritiem. Het 700-jarig bestaan van Vlissingen is een mooie gelegenheid deze werken te tonen.

Uit het muZEEumdepot is werk van schilders in allerlei stijlen uit alle tijden gehaald, om zo de diversiteit van deze rijke schat van de gemeente Vlissingen te laten zien.

Schat van Vlissingen toont zeegezichten uit de Gouden Eeuw, woeste golven, donkere luchten, maar ook fijn geschilderde scheepsportretten en vele stadsgezichten. Werk van oude meesters zoals Arnoldus van Anthonissen, Philip van Macheren en Pieter van der Velde. Er is romantisch realisme van Eugène Wolters en het luminisme van de leden van de Kunstkring van het Zuiden: Gerard Jacobs en Gerard Bergsma. Een latere vertegenwoordiger, Frans Maas, schildert weer realistischer en gebruikt fellere kleuren voor de expressie.

Veel Vlissingers zullen de talrijke stadsgezichten uit de tentoonstelling interessant vinden. Straatjes en hoekjes uit vervlogen tijden zijn te zien, de oude Zeehondenwerf en havens die niet meer bestaan omdat ze lang geleden zijn gedempt. Ook hangt er een indrukwekkend schilderij van de in 1911 door brand zwaar beschadigde Sint Jacobskerk.

De tentoonstelling Schat van Vlissingen is te zien tot en met 27 maart 2016.

maandag 14 december 2015

Januari-nummer Den Spiegel

Half december zal het januari-nummer (2016) van ons tijdschrift Den Spiegel verschijnen en naar alle leden worden verzonden. Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

zaterdag 12 december 2015

Kerstactie muZEEum: Gratis familierondleiding en kinderspeurtocht

Combineer deze kerstvakantie het rondje Boulevard met een bezoek aan het muZEEum. Want van 21 tot en met 31 december heet het Zeeuws maritiem muZEEum je extra warm welkom. Iedere dag (met uitzondering van eerste kerstdag) is er om 14.00 uur een gratis familierondleiding waarbij Michiel de Ruyter de held is. Kinderen tot 12 jaar krijgen een speurtocht mee. De speciale Michiel de Ruyterroute duurt ongeveer 45 minuten. De tocht voert door heel het museum, langs de vele bijzondere voorwerpen en schilderijen uit het leven van de zeeheld. De tocht eindigt op de afdeling Avontuur: ook hier is van alles te ontdekken over het leven aan boord van een schip zoals Michiel de Ruyter voer. Hier zijn spelletjes te spelen en kun je het torentje beklimmen en vanaf het dakterras genieten van het magnifieke uitzicht– als er geen najaarsstorm waait.

Warme chocolademelk met korting
Brasserie De Gecroonde Liefde vergroot het warme welkom door tijdens de tien dag van de kerstactie (21 t/m 31 december) koffie en warme chocolademelk te schenken aan bezoekers van het muZEEum voor € 1,50 per kopje (op vertoon van uw museumkaartje).

De zee inspireert

In de Scheldezaal is de tentoonstelling De zee inspireert met het werk van vader en zoon Schütz te zien. Het werk neemt je mee langs vissersboten en vrachtschepen, langs duinen en kliffen, stranden en stormen. En steeds speelt de zee een hoofdrol.

De bezetting verbeeldIn de bovenzaal van de Pakhuizen is de tentoonstelling De bezetting verbeeld, de WOII door de ogen van Cees van der Burght te bezoeken. Cees van der Burght groeide op in Vlissingen in de oorlogsjaren. Meteen na het uitbreken van de WO II stort er al een gevechtsvliegtuig neer in de Verkuijl Quakkelaarstaat, een paar honderd meter van zijn huis. De gebeurtenissen in Vlissingen tijdens de bezetting maken grote indruk op hem.

Schat van Vlissingen
In de benedenzaal van de Pakhuizen staat de stad Vlissingen centraal in Schat van Vlissingen. De expositie toont het ware karakter van de stad aan zee: onvervalst maritiem. Uit het muZEEumdepot is werk van schilders in allerlei stijlen uit alle tijden gehaald, om zo de diversiteit van deze rijke schat van de gemeente Vlissingen te laten zien. Schat van Vlissingen toont zeegezichten uit de Gouden Eeuw, woeste golven, donkere luchten, maar ook fijn geschilderde scheepsportretten en vele stadsgezichten.

Openingstijden en tarieven
In de kerstvakantie is het Zeeuws muZEEum dagelijks geopend, met uitzondering van eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag. Dus ook op maandag. Door de week gaan de deuren om 10.00 uur open en in het weekend om 13.00 uur. Een toegangskaartje kost € 8,50 per volwassene en € 5,50 voor een kind van 4 t/m 12 jaar. Houders van een Museumkaart, Vrienden van het muZEEum, leden van Vereniging Rembrandt, ICOM en begeleiders van mindervaliden betalen geen entree.zondag 22 november 2015

Nieuwe tentoonstelling vader en zoon Schütz: DE ZEE INSPIREERT

Vanaf 21 november is er een nieuwe tentoonstelling te zien in het muZEEum: ‘De zee insprireert, het maritieme werk van vader en zoon Schütz’. In de tentoonstelling wordt werk getoond van Jan Frederik Schütz (1817-1888) en zijn zoon Willem Johannes Schütz (1854-1933). Vader en zoon Schütz zijn vooral bekend om hun maritieme schilderijen. Veel van hun werk is gemaakt in Vlissingen en omgeving. Beide kunstenaars behoren tot de belangrijkste zeeschilders van Zeeland. Deze expositie is mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking met het Zeeuws  Museum te Middelburg, dat hiervoor een groot aantal werken uit haar collectie beschikbaar stelt. De tentoonstelling wordt op vrijdag 20 november geopend door Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum.


Met hun zeegezichten sluiten de Schützen aan bij een lange traditie in de Nederlandse zeeschilderkunst. Vader en zoon borduren met grote vakbekwaamheid voort op wat hen door de traditie wordt aangereikt. Jan Frederik werkt aanvankelijk in romantische stijl met warme kleuren. De onderwerpen zijn dan soms dramatisch. Later wordt zijn werk realistischer. Het vroege werk van Willem Johannes toont nog duidelijk de invloed van zijn vader. Later ondergaat hij invloeden van de toonaangevende Haagse School en de eerste luministen. Jan Frederik heeft ook nog een andere zoon die schildert, Jan Frederik jr. (1863-1926), die altijd minder bekend is gebleven.
Jan Frederik en Willem Johannes Schütz beoefenen het kunstschildersvak met grote overgave. Vader leeft helemaal voor en van de kunst. Maar als onafhankelijk kunstenaar heeft hij wel financiële zorgen. Zijn zoon kiest daarom voor meer financiële zekerheid en houdt er een parttime baan als boekhouder op na. Voor het kunstleven in Zeeland zijn de Schützen zeer belangrijk. Ze zetten zich in voor een groot aantal kunstverenigingen en leiden veel leerlingen op. Beide schilders proberen landelijke erkenning te krijgen. Maar tot een echte doorbraak komt het niet. Dit komt vooral omdat het geen vernieuwers zijn. Daarnaast speelt de toenmalige geïsoleerde ligging van Walcheren een rol. Aan de vakbekwaamheid en artistieke kwaliteiten van de Schützen doet dit echter niets af. Dat is ook op deze expositie duidelijk te zien.

‘De zee inspireert’ is nog te zien tot en met 24 april 2016.