maandag 18 september 2017

Septembernummer Den Spiegel

Het september-nummer (2017) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

maandag 11 september 2017

Uitnodiging 15-jarig bestaan muZEEum

Vrijdag 22 september viert het Zeeuws maritiem muZEEum zijn 15-jarig bestaan.
U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke bijeenkomst van 16.00 – 18.00 uur.

Heeft u nog niet aan ons doorgegeven dat u aanwezig zult zijn? Dat kan nog: info@muzeeum.nl.
Als u uw komst al wel heeft doorgegeven, dan hoeft u verder niets te doen. Wij verheugen ons op uw komst.

PROGRAMMA
15.30u  inloop
16.00u  opening Ane Nauta, voorzitter Stichting Maritiem Museum Zeeland
16.10u  toespraak Bas van den Tillaar, burgemeester van Vlissingen    
16.20u  voordracht door Paul Mosterd, adjunct-directeur Hermitage Amsterdam
17.00u  toespraak Peter van Druenen, voorzitter Vrienden van het muZEEum en Gemeentearchief Vlissingen
18.30u einde

Doorlopend: presentatie 15 jaar muZEEum, muziek, hapjes en drankjes.


dinsdag 4 juli 2017

Juli-nummer Den Spiegel

Het juli-nummer (2017) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

donderdag 8 juni 2017

De Ruyter maakt muZEEum tot echt gezinsuitje

(Uit de PZC van donderdag 8 juni 2017)

VLISSINGEN - De titel muZEEum geeft al aan dat in het Vlissingse maritiem museum geen droge kost is te vinden. Met een nieuwe inrichting wil het muZEEum meer gezinnen trekken.
Rene Hoonhorst

Hét icoon van Vlissingen is Michiel de Ruyter. Het ligt dan ook voor de hand om de beroemdste zeeheld van Nederland tot uithangbord van het Zeeuws maritiem muZEEum te maken. En dat gaat het muZEEum ook doen, meldt conservator Pol Verbeeck, belast met de collectie en de coördinatie van activiteiten in het maritiem museum.

Pol Verbeeck speelt het spel 'Wie is het?' Op de achtergrond een zeeslag van Jan de Quelery.
Pol Verbeeck speelt het spel 'Wie is het?' Op de achtergrond een zeeslag van Jan de Quelery. © Lex De Meester

,,De Ruyter is natuurlijk al in onze collectie vertegenwoordigd, maar we willen hem een grotere rol geven en ons echt profileren als Michiel de Ruytermuseum.  De Ruyter is een icoon van Vlissingen en kan ook kinderen aanspreken. Dat willen we graag, want we hopen de komende jaren uit te groeien tot een topgezinsuitje", betoogt Verbeeck. De wisselexpositie van dit jaar, gewijd aan De Ruyters glorieuze 'tocht naar Chatham' precies 350 jaar geleden, leent zich prima om de twee doelstellingen met elkaar te verenigen.

Schilderijen , schaalmodellen en spel
Op de bescheiden tentoonstelling in de Pakhuizen zijn toepasselijke (reproducties van) schilderijen te zien van Willem Schellinks over de tocht naar Chatham en van Jan de Quelery van allerlei zeeslagen. Ook zijn er schaalmodellen van de schepen De Zeven Provinciën (admiraalsschip van De Ruyter) en De Walcheren (het enige Zeeuwse schip dat deelnam aan de tocht naar Chatham). Om kinderen de geschiedenis in te sleuren, is een animatiefilmpje geleend van het Rijksmuseum. In dik drie minuten wordt de historie daarin beeldend uit de doeken gedaan.

Het karakteristieke handschrift van De Ruyter zal de meeste kinderen worst wezen. Maar een kwartetspel en een speciale versie van het spel 'Wie is het?' moet hun belangstelling wekken, hoopt en verwacht Verbeeck. Beide spelen zijn ook voor volwassenen leuk om te doen. Al is het maar om de 'echte hoofdrolspelers' van de tocht naar Chatham te leren kennen. Want Michiel de Ruyter is met de pluimen gaan strijken, maar lag destijds ziek te bed op De Zeven Provinciën.

Kennis
Hij droeg het bevel over aan Willem van Ghent, maar ook die admiraal liet de kastanjes uit het vuur halen door lagere officiers. Zo werd de ketting in de rivier de Medway kapotgevaren door het onder bevel van Jan van Brakel staande schip De Vrede dan wel door een van De Vrede afkomstige brander.

Schilderij van Willem Schellink: Nederlandse vloot in de monding van de Medway. Het uit het Rijksmuseum afkomstige origineel van een ander schilderij van Schellink over de tocht naar Chatham komt in de nabije toekomst naar Vlissingen.
Schilderij van Willem Schellink: Nederlandse vloot in de monding van de Medway. Het uit het Rijksmuseum afkomstige origineel van een ander schilderij van Schellink over de tocht naar Chatham komt in de nabije toekomst naar Vlissingen. © Lex De Meester


vrijdag 2 juni 2017

Uitnodiging boekpresentatie en expositie Cannons and Sail van Jan de Quelery

Vrijdag 2 juni, 16.00 - 18.00 uur
Zeeuws maritiem muZEEum, Nieuwendijk 11, Vlissingen.

Programma
15.30 uur - Ontvangst
16.00 uur - Welkomstwoord
16.10 uur - Inleiding Graddy van Boven, mede-auteur en conservator Marinemuseum Den Helder
16.30 uur - Overhandiging boek door locoburgemeester Albert Vader
16.40 uur - Receptie

Als onderdeel van de expositie 350 jaar Chatham zijn van 3 juli t/m 1 oktober verschillende zeeslagen van Jan de Querely op groot formaat te zien.

Graag vernemen wij voor 25 mei of u aanwezig kunt zijn via info@muzeeum.nl.

donderdag 1 juni 2017

muZEEum zoekt met spoed baliemedewerkers en gastheren en -vrouwen

Voor de zomermaanden heeft het muZEEum een serieus tekort aan vrijwilligers, die met name in het weekend een ochtend- of middagdienst willen draaien. Ook is er behoefte aan extra gastheren en -vrouwen. Iedereen die zich geroepen voelt is heel hartelijk welkom om ons team te komen versterken. Ook wanneer u mensen kent in uw omgeving die mogelijk interesse hebben, verzoeken wij u om hen op deze vacatures te wijzen. Werken op tijdelijke basis is ook mogelijk. U wordt professioneel ingewerkt en ondersteund.

Interesse? Neem contact op met Rein Midivaine (tijdelijk vrijwilliger coördinator) via info@muzeeum.nl of bel met het muZEEum op 0118 412498.


woensdag 3 mei 2017

Algemene ledenvergadering 24 mei 2017

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 mei 2017 om 19.00 uur in het Gemeentearchief, Hellebaardierstraat 2 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2015 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2016 (>> klik hier)
        - begroting 2018 ( > klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Jan Nieboer. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Niek Peters “De Mercuur”.

dinsdag 2 mei 2017

Dagreis naar Antwerpen op 21 april 2017

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUZEEUM EN GEMEENTE-ARCHIEF Sinds de oprichting van de vereniging in 1982 (35 jaar !) is het gebruikelijk om jaarlijks een excursie te maken. Om het jaar naar het zuiden (dus veelal naar België) en dan weer naar het noorden.

Dit jaar ging de reis per bus naar Antwerpen. Vanaf de koffie met apfelstrudel in het Stadscafé aan de Suikerrui naar het Eugeen van Mieghem-museum is het maar enkele stappen. We werden gastvrij onthaald door conservator/directeur Erwin Joos en gids David. Na een film over het leven van de schilder Van Mieghem was er gelegenheid de vele schilderijen te bezichtigen. Daarnaast is het museumgebouw “Het Redershuis” zeer de moeite waard. In diverse stijlen in 1896 ingericht met zowel kenmerken van Arts & Crafts als Art Nouveau. De architect van het gebouw was Joseph Hertogs.

De lunchpauze was vrij voor eigen initiatief. Vervolgens met de bus naar het volgende programmapunt : een bezoek aan het Red Star Line Museum. Het museum is relatief jong (sept. 2013) en is gehuisvest in loodsen die in het verleden dienst hebben gedaan als boekingskantoor en opstapplaats voor passagiers die emigreerden vanuit Europa naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het zijn al die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen. Als de muren konden spreken, stonden we versteld van hun verhalen. Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek.

In combinatie met het Van Mieghemmuseum een indrukwekkend stuk geschiedenis, waarvan de schilder Van Mieghem de beelden op doek en papier heeft vastgelegd.

Per bus de stad door op weg naar “Huisbrouwerij ’t Pakhuis” aan de Zuidkaai in Antwerpen voor een drankje en het diner. Het Pakhuis dateert uit 1850, echter de brouwerij werd eerst in 1996 gesticht. De brouwerij produceert verschillende bieren, hoofdzakelijk voor “eigen huis” . De gerechten waren uiteraard sterk beïnvloed door de omgeving : biersoep en Vlaamse Stoof bereid met bier. Dit alles viel prima in de smaak. Veel Vrienden-reisgenoten hebben geproefd en genoten van de bieren met uiteenlopende alcoholpercentages : Antwerps blond en Antwerps bruin en Den Bangelijken (tripel ) met 9 ½ %.

Na een voorspoedige busreis kwamen we rond 21.30 uur weer aan in Vlissingen. De dames Joke den Exter en Heleen Peters hebben ons weer verrast met een mooi programma en al met al kunnen we terugzien op een zeer interessante en geslaagde excursie naar Antwerpen.