donderdag 25 mei 2017

Uitnodiging boekpresentatie en expositie Cannons and Sail van Jan de Quelery

Vrijdag 2 juni, 16.00 - 18.00 uur
Zeeuws maritiem muZEEum, Nieuwendijk 11, Vlissingen.

Programma
15.30 uur - Ontvangst
16.00 uur - Welkomstwoord
16.10 uur - Inleiding Graddy van Boven, mede-auteur en conservator Marinemuseum Den Helder
16.30 uur - Overhandiging boek door locoburgemeester Albert Vader
16.40 uur - Receptie

Als onderdeel van de expositie 350 jaar Chatham zijn van 3 juli t/m 1 oktober verschillende zeeslagen van Jan de Querely op groot formaat te zien.

Graag vernemen wij voor 25 mei of u aanwezig kunt zijn via info@muzeeum.nl.

woensdag 3 mei 2017

Algemene ledenvergadering 24 mei 2017

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 mei 2017 om 19.00 uur in het Gemeentearchief, Hellebaardierstraat 2 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2015 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2016 (>> klik hier)
        - begroting 2018 ( > klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Jan Nieboer. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Niek Peters “De Mercuur”.

dinsdag 2 mei 2017

Dagreis naar Antwerpen op 21 april 2017

VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUZEEUM EN GEMEENTE-ARCHIEF Sinds de oprichting van de vereniging in 1982 (35 jaar !) is het gebruikelijk om jaarlijks een excursie te maken. Om het jaar naar het zuiden (dus veelal naar België) en dan weer naar het noorden.

Dit jaar ging de reis per bus naar Antwerpen. Vanaf de koffie met apfelstrudel in het Stadscafé aan de Suikerrui naar het Eugeen van Mieghem-museum is het maar enkele stappen. We werden gastvrij onthaald door conservator/directeur Erwin Joos en gids David. Na een film over het leven van de schilder Van Mieghem was er gelegenheid de vele schilderijen te bezichtigen. Daarnaast is het museumgebouw “Het Redershuis” zeer de moeite waard. In diverse stijlen in 1896 ingericht met zowel kenmerken van Arts & Crafts als Art Nouveau. De architect van het gebouw was Joseph Hertogs.

De lunchpauze was vrij voor eigen initiatief. Vervolgens met de bus naar het volgende programmapunt : een bezoek aan het Red Star Line Museum. Het museum is relatief jong (sept. 2013) en is gehuisvest in loodsen die in het verleden dienst hebben gedaan als boekingskantoor en opstapplaats voor passagiers die emigreerden vanuit Europa naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het zijn al die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen. Als de muren konden spreken, stonden we versteld van hun verhalen. Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek.

In combinatie met het Van Mieghemmuseum een indrukwekkend stuk geschiedenis, waarvan de schilder Van Mieghem de beelden op doek en papier heeft vastgelegd.

Per bus de stad door op weg naar “Huisbrouwerij ’t Pakhuis” aan de Zuidkaai in Antwerpen voor een drankje en het diner. Het Pakhuis dateert uit 1850, echter de brouwerij werd eerst in 1996 gesticht. De brouwerij produceert verschillende bieren, hoofdzakelijk voor “eigen huis” . De gerechten waren uiteraard sterk beïnvloed door de omgeving : biersoep en Vlaamse Stoof bereid met bier. Dit alles viel prima in de smaak. Veel Vrienden-reisgenoten hebben geproefd en genoten van de bieren met uiteenlopende alcoholpercentages : Antwerps blond en Antwerps bruin en Den Bangelijken (tripel ) met 9 ½ %.

Na een voorspoedige busreis kwamen we rond 21.30 uur weer aan in Vlissingen. De dames Joke den Exter en Heleen Peters hebben ons weer verrast met een mooi programma en al met al kunnen we terugzien op een zeer interessante en geslaagde excursie naar Antwerpen.