woensdag 11 april 2018

Algemene ledenvergadering 30 mei 2018

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 19.00 uur in het muZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2017 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2017 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2017
        - begroting 2019
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Er zijn momenteel geen vacatures.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Ruud Paesie:

De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit een Vlissings perspectief

Ruud Paesie
In 1790 vertaalde de in Vlissingen geboren schrijfster Betje Wolff een boek tegen de slavernij van de Franse predikant Benjamin Frossard. Wolff was een abolitionist  en haar weerzin tegen de Vlissingse ‘slavenkoopers’ was zelfs zo groot dat zij lange tijd geen stap meer in haar geboortestad wilde zetten. Had Vlissingen in de achttiende eeuw zo’n slechte naam als stad van slavenhandelaren, dat ingeborenen er zelfs niet meer wilden komen? Het was toch immers Middelburg, van waaruit de grootste ‘slavencompagnie’ van Nederland opereerde.

Dr. Ruud Paesie (1956) promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Als honorary research fellow is hij momenteel verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en publiceert over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen.

datum: woensdag 30 mei 2018
plaats: Tobagozaal van het MuZEEum
programma 20.00 uur: lezing de heer dr. Ruud Paesie

donderdag 29 maart 2018

Uitnodiging boekpresentatie 'Beschryvinge der stadt Vlissinge' op 6 april 2018

In het depot van het gemeentearchief van Vlissingen is al heel lang een lijvig handschrift uit 1754 opgenomen. De auteur van dit werk is bierbrouwer Jasper Jaspersen Brasser. Het handschrift gaat over het Vlissingen van zijn tijd.

De auteur beschrijft de wallen, de bolwerken, de poorten, het gasthuis, het weeshuis, de beurs, de vismarkt, het stadhuis, de kerken en nog veel meer. Ook behandelt hij de intocht van Prins Willem IV in 1751, de rouwgebruiken en huwelijksfeesten. Een keur aan onderwerpen komt voorbij. Af en toe duikt de schrijver in het roemruchte verleden van de stad.

In boekvorm
Het handschrift is nu getranscribeerd, van een toelichting voorzien en gedrukt. Tevens is het originele handschrift gerestaureerd. Daarmee is één van de belangrijkste bronnen van de Vlissingse geschiedenis uitgegeven en voor iedereen beschikbaar. De heren J. Bremmers (uitgever, vertaler en eigenaar literair organisatiebureau Het Hoogste Woord) en A. Tramper (gemeentearchivaris) treden hierbij op als boekbezorger.

Presentatie en studiemiddag
Rond de boekpresentatie wordt een studiemiddag georganiseerd om het belang van dit werk voor de geschiedenis van de stad te laten zien.
U bent op 6 april vanaf 13.30 uur van harte welkom in het stadhuis van Vlissingen (ingang Stadhuisplein).

Programma
13.30 uur: Welkom, door gemeentearchivaris A. Tramper. Hierna volgen presentaties van de heren J. Bremmers (over de uitgave van en bijzonderheden uit het handschrift) en M. de Valk (over de restauratie van het handschrift);
14.45-15.15 uur: Pauze;
15.15 uur: Presentatie van de heer P. van Druenen over het gebruik van het handschrift. Aansluitend wordt het 1e exemplaar uitgereikt aan burgemeester Van den Tillaar;
16.00 uur: Borrel en mogelijkheid het boek te kopen.

Aanmelden
Aanmelden voor de studiemiddag kan tot 3 april door het sturen van een e-mail naar: gemeentearchief@vlissingen.nl.

Beperkte oplage
Het boek telt 375 pagina's, kost € 25,- en is in een beperkte oplage beschikbaar. U kunt dit handschrift reserveren bij boekhandel 't Spui via e-mail info@boekhandelspui.nl of telefonisch via (0118) 42 21 70.

donderdag 15 maart 2018

Uitnodiging lezing Ruud Paesie 30 mei 2018

De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit een Vlissings perspectief

Ruud Paesie
In 1790 vertaalde de in Vlissingen geboren schrijfster Betje Wolff een boek tegen de slavernij van de Franse predikant Benjamin Frossard. Wolff was een abolitionist  en haar weerzin tegen de Vlissingse ‘slavenkoopers’ was zelfs zo groot dat zij lange tijd geen stap meer in haar geboortestad wilde zetten. Had Vlissingen in de achttiende eeuw zo’n slechte naam als stad van slavenhandelaren, dat ingeborenen er zelfs niet meer wilden komen? Het was toch immers Middelburg, van waaruit de grootste ‘slavencompagnie’ van Nederland opereerde.

Dr. Ruud Paesie (1956) promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Als honorary research fellow is hij momenteel verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en publiceert over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen.

datum: woensdag 30 mei 2018
plaats: Tobagozaal van het MuZEEum
programma 20.00 uur: lezing de heer dr. Ruud Paesie

Voorafgaand aan de lezing vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Gelet het beperkt aantal beschikbare plaatsen graag tijdig aanmelden vóór 1 mei 2018 om teleurstelling te voorkomen.

Zeeuws MuZEEum krijgt meer geld en taken van Vlissingen

Als het aan wethouder Sem Stroosnijder ligt, groeit het Zeeuws maritiem MuZEEum uit tot 'één van de mooiste musea van Nederland'. De gemeente Vlissingen verhoogt de jaarlijkse bijdrage volgend jaar met zestig mille tot 221.000 euro om die ambitie kracht bij te zetten.

Voor de hogere bijdrage krijgt het MuZEEum ook meer taken. Het MuZEEum gaat de collectie moderne beeldende kunst - nu nog voor een groot deel opgeslagen in de te door Woonservice l'Escaut te verkopen Willem III-kazerne - van de gemeente beheren. Naast voor het historisch erfgoed in de Oranjemolen en de Kazematten  is het MuZEEum binnenkort ook verantwoordelijk voor het erfgoed in de Oostbeer. Zowel in het MuZEEum als in die historische gebouwen ontwikkelt het MuZEEum programma's en activiteiten.

Evenwicht
In kunstminnend Vlissingen en de gemeenteraad dook de laatste jaren regelmatig de angst op dat het MuZEEum zou worden opgeofferd aan gemeentelijke bezuinigingswoede. Die intentie heeft het college nooit gehad, meldde wethouder Stroosnijder woensdagmorgen. Wel zocht het dagelijks gemeentebestuur naar het delicate evenwicht tussen de noodzaak om te bezuinigen en het exploitabel houden van het MuZEEum. Door voortdurend 'constructief overleg', meldde voorzitter Ane Nauta van het MuZEEum, is dat gelukt.

Nauta  benadrukte dat van een hogere subsidie van de gemeente geen sprake is. ,,Wij verlenen diensten aan de gemeente, waarvoor wij een vergoeding krijgen." Wethouder Stroosnijder vulde aan dat een gemeente de wettelijke verplichting heeft haar historisch erfgoed te beheren. B en W hoefden geen toestemming aan de artikel 12-inspecteur te vragen voor de nieuwe overeenkomst met het MuZEEum. ,,Enkele ambtenaren die vroeger met cultuur bezig waren, hebben een andere taak gekregen. Zij maakten daarmee ruimte op het budget, zodat we binnen de cultuurbegroting blijven."

Sponsors
Zowel voorzitter Ane Nauta als directeur Onno Bakker is blij dat het MuZEEum nu volle kracht vooruit kan. Een vaste bijdrage  van de gemeente kan ook sponsors over de brug trekken, hopen ze. Nauta: ,,Sponsors hadden wel eens de indruk dat ze gaten in de begroting van de gemeente moesten dichten. Nu kunnen we mensen specifiek voor projecten en tentoonstellingen benaderen en interesseren."

Directeur en voorzitter waren ook blij dat Stroosnijder het MuZEEum de 'parel van Vlissingen' noemde en zien evenals de wethouder mogelijkheden voor verdere groei. Nauta lachend: ,,Bij de scholieren in de regio zijn we beroemd, soms tot frustratie van leerkrachten, begreep ik. Die moeten de kinderen leren dat je museum niet met een z schrijft."

(Bron: PZC, 14-03-18, 12:05 )

zaterdag 3 februari 2018

Januari-nummer Den Spiegel


Het januari-nummer (2018) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

dinsdag 23 januari 2018

Nieuwjaarspraatje voorzitter Vrienden

Afgelopen vrijdag mocht ik weer wat vrolijks zeggen tijdens de nieuwjaarsreceptie van het muZEEum en de Vrienden van het muZEEum. Het was volle bak en voor mij een mooie gelegenheid om te vertellen hoe de politiek in Vlissingen denkt over cultuur in het algemeen en het muZEEum in het bijzonder. Het onderstaande is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's of op hetgeen de verschillende fractievoorzitters mij vertelden.
Conclusie: op basis van de programma's hoeft het muZEEum zich geen zorgen te maken. Zeker wanneer er een college uitkomt van (in volgorde van de mate van sympathie voor het muZEEum) SGP, VVD, CDA, 50Plus, D66, GroenLinks, POV en PvdA. Stemmen maar!

ONDERZOEK
12 partijen onderzocht
7 partijen wel programma
5 (nog) niet: aangeschreven, één zonder reactie
8 noemen expliciet muZEEum, 3 dus niet
7 vinden dat het muZEEum moet blijven, één maakt voorbehoud
Dan de omschrijvingen in volgorde van de rapportcijfers die ik gaf (tussen haakjes)
(9) SGP: Onze partij gaat pleiten voor voldoende subsidie voor behoud van een volwaardig MuZEEum en woorden gebruiken als: “Dit museum ademt Vlissingen, als bezoeker inhaleer je Vlissingen! Dit museum, voor de 2e keer uitgeroepen tot leukste Zeeuwse uitje, verdient alle ondersteuning die het nodig heeft om een volwaardig en steeds uitdagend en vernieuwend museum te blijven voor jong en oud, Vlissinger en toerist”.
(8) VVD: Onze partij ziet het Zeeuws maritiem muZEEum als een parel van onze stad. Het muZEEum is van groot belang voor de economische spin-off van onze toeristische sector. Daarbij wordt in het muZEEum en de Kazematten o.a. het verhaal verteld van ons Vlissingens verleden, aan de hand van stadshistorische voorwerpen en objecten uit de maritieme geschiedenis van Zeeland. Vanzelfsprekend is het zaak dat het muZEEum steeds meer toegroeit naar cultureel ondernemerschap. Maar het muZEEum moet wel tijd krijgen om hiernaar toe te groeien.
(7) CDA: Het MuZEEum moet behouden blijven. Het is niet alleen een museum voor toeristen, maar er wordt ook veel gedaan aan educatie voor de scholen en het bewaart een deel van de historie van de stad en maakt die toegankelijk voor ons allen.
(7) 50plus: Behoud muZEEum en de Piek.
(7) D66: Wij gaan in ieder geval voor behoud van het MuZEEum, maar de resultaten van het SCEZ rapport moet ons meer duidelijkheid geven over wat dat inhoudt.
(7) GL: Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente (de Cultuurwerf met o.a. de Piek, Muzeeum, KipVis etc.) houden wij altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van nieuwe projecten.
(7) POV: Het mogelijk verdwijnen van muziekpodium de Piek, de onrust over exploitatie van het maritiem muZEEum én de onduidelijkheid over een adequate afstemming van regionaal cultuurbeleid met een eigen identiteit voor Vlissingen versterken die neerwaartse spiraal. Een verdergaande bezuiniging op kunst en cultuur is absoluut een verkeerd signaal en heeft een omgekeerd effect op de beoogde ontwikkeling van een toeristisch sterke stad.
(7) PvdA: De bestaande culturele voorzieningen, zoals poppodium De Piek, het MuZEEum en de festivals, behouden. Subsidies en faciliteiten daarvoor doelgericht inzetten, zodat het totale programma zich positief kan ontwikkelen.
(7) SP: Vlissingen is een maritieme stad en het muZEEum is hét maritiem museum van Zeeland. Door gebruik te maken van de naamsbekendheid van de Zeeuwse zeehelden en de verbinding te zoeken met het maritieme bedrijfsleven, kan het MuZEEum doorgroeien.
(5) CU: De toeristische mogelijkheden van Vlissingen als maritieme stad worden maximaal benut. Kunst en cultuur zijn voor kinderen en jongeren in Vlissingen toegankelijk om zo talent te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Subsidies worden doelmatig ingezet.
(5) LPV: Dat onze partij vooralsnog het muZEEum wil behouden, zo mogelijk binnen een geïntegreerde organisatie en gecombineerde huisvesting waarbij verleden en toekomst een rol moeten krijgen en 1 dag per week gratis toegankelijk moet zijn.
(4) PSR: Cultureel ondernemerschap is niet weg te denken in onze gemeente.
Peter van Druenen
19 januari 2018dinsdag 9 januari 2018

ANWB kiest muZEEum voor het tweede jaar tot leukste uitje

Het muZEEum in Vlissingen is door de leden van de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Zeeland in 2018. Dat is vanmiddag bekend geworden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Bij de verkiezing konden bezoekers van attracties en ANWB-leden zowel landelijk als regionaal, hun stem uitbrengen. Het Zeeuws maritiem muZEEum scoorde op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers. Ook vorig jaar legde het museum in Vlissingen beslag op titel van 'leukste uitje van Zeeland'.

maandag 8 januari 2018

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Graag nodigen wij u uit om samen met de medewerkers en vrijwilligers van het muZEEum het nieuwe jaar in te luiden op vrijdag 19 januari 2018, vanaf 16.00 uur in het muZEEum.

Aanmelden kan via info@muzeeum.nl

De toegang is gratis!

Peter van Druenen,
Voorzitter van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

woensdag 3 januari 2018

50 Jaar Marinekazerne in Vlissingen en Blauwe Hap

Hierbij nodigen wij u uit voor de “Blauwe Hap” (nasi-maaltijd) en aansluitend een lezing op woensdag 7 februari 2018.
Locatie: Marine Kazerne, Oosterhavenweg 10, 4382 NK Vlissingen

Belangrijk: Identiteitsbewijs meenemen!

Programma:
Vanaf 17.00 uur: Inloop Marine Kazerne met drankje (fris, wijn of bier)
18.00 uur: Blauwe Hap, hierbij kan water gedronken worden. Bar is gesloten
19.00 uur: Naar aula koffie/ thee kan in de pantry verkregen worden.
19.30- 20.00 uur: Lezing door Ltz. Eric Veldhuizen, commandant Marine Kazerne over “ 50 jaar Marinekazerne in Vlissingen”. Er zal bij deze lezing niets verteld worden over de toekomst van de Marinierskazerne

Aan deze maaltijd/ lezing zijn kosten verbonden “Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief” en hun partners betalen € 17,50, introducés € 20,=.

U kunt onderstaande opgavenstrook opsturen naar “Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief”, p/a Ruys de Beerenbrouckstraat 20, 4384 ET Vlissingen. of vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl onder vermelding van onderstaande gegevens.

Opgave vóór 17 januari 2018, betaling gelijktijdig op bankrek. NL76 INGB 0000330198 t.n.v. Ver. Vrienden van het MuZEEum en Gem. Archief”

donderdag 28 december 2017

MuZEEum heeft topjaar achter de rug

(uit de PZC van 28 december 2017)

VLISSINGEN - Met zo'n 35.000 bezoekers is 2017 een topjaar geworden voor het muZEEum in Vlissingen. Het maritieme museum had 20 procent meer volk over de vloer dan in 2016.

 Het muZEEum is overigens 'uiterst somber' of de groei voorgezet kan worden. ,,Door de aanhoudende forse gemeentelijke bezuinigingen zal het muZEEum met name haar publiek- en educatieve functie minder goed kunnen uitvoeren."

Het muZEEum verklaart de hoge bezoekcijfers van 2017 uit de verkiezing tot 'het leukste uitje van Zeeland' door de ANWB, de expositie 'De tocht naar Chatham', de foto-expositie 'De Schelde door de lens van DERT' en de stijgende populariteit van de Kazematten. Duitsers en Vlamingen weten, net al jongeren, het Vlissingse museum goed te vinden.