• Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

  De vereniging is opgericht in 1982 en bestaat uit een groot aantal leden verspreid over heel Nederland. Deze leden dragen het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen een warm hart toe en leveren door middel van hun contributie een bijdrage aan de doelstelling van de vereniging welke is "het bevorderen en stimuleren van activiteiten in en om het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen".
 • Jaargang 33, nummer 1, januari
  2015

  Van Flessingue, het Van der Meer-broodje en het spoor
  Ondergronds nut, maar vooral zonneschijn
  Van de voorzitter
  Eerste Zeeuwse fabriek van Radiotoestellen
  Verenigingsnieuws
  Ondergronds nut
  Scheen de zon maar altijd
  Station Vlissingen, 1873-2013
  lees verder>>
 • Activiteiten

  De activiteiten bestaan o.a. uit:

   - Het ondersteunen bij aankopen van voorwerpen voor de museumcollectie en het verlenen van medewerking aan het verwerven van materiaal voor het gemeentearchief.    
   - Het mede bekostigen van restauraties van museumvoorwerpen.
   - Het organiseren van lezingen en excursies
   - Het uitgeven van het verenigingsblad Den Spiegel.
   - Het ondersteunen bij diverse activiteiten van het archief t.b.v. het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis.

  Laatste nieuws

  >> Elke eerste zondag van de maand: Rondje van ‘t muZEEum 

  Contactgegevens

  Het correspondentieadres van de vereniging is:

  Zeeuws Maritiem muZEEum
  T.a.v. Vereniging Vrienden van het muZEEum en
  het Gemeentearchief Vlissingen
  Nieuwendijk 15
  4381 BV Vlissingen

  Heeft u belangstelling voor deze actieve vereniging dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij de onderstaande adressen:
  Secretaris van de vereniging:

     Mevr. T. Feij
     Nieuwstraat 51
     4381 CP Vlissingen
     Tel: 0118-410279
  of
     Zeeuws Maritiem muZEEum
     Nieuwendijk 11
     4381 BV Vlissingen
     Tel: 0118-412498
  of
     Gemeentearchief Vlissingen
     Bezoekadres: Hellebardierstraat 2
     Postadres: Breewaterstraat 8b
     4381 JX Vlissingen
     telefoon: 0118-487331