Den Spiegel

Laatste editie (januari 2018):
Van Afrika tot Vlissingen, redders, scheepswrakken en Sint Nicolaas


door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Voor u ligt de eerste aflevering van Den Spiegel, jaargang 36, januari 2018. Dit nummer opent met aflevering drie van de serie van vier artikelen Verre van Vlissingen door Jaco Simons. In deze bijdrage reizen we naar het zuiden van NamibiĆ«, naar de provincie !Karas, in de lokale taal geschreven met het symbool dat bij ons bekend is als uitroepteken, waar een Vlissingen Noord zou moeten liggen. Dat deze zoektocht niet eenvoudig was, blijkt uit het verhaal van Jaco Simons. Zijn naspeuringen hebben succes en leveren een boeiend verhaal op. Dirk H.A. Kolff geeft in Van Veere naar Vlissingen: de herkomst van ‘de gebroeders Naerebout’ een uitgebreid beeld van deze gebroeders, Jacob, Marinus en Frans. Het gaat hier niet alleen om de bekende redding van de opvarenden van de Woestduin in 1779, maar vooral ook om de afkomst en de achtergrond van deze gebroeders en het leven dat zij leidden. De schrijver geeft een helder beeld van het leven in Vlissingen, Veere en op de Zeeuwse wateren in de achttiende eeuw. Dirk Kolff werkt aan een boek over Frans Naerebout en zijn tijd. In Koninklijke Maatschappij De Schelde liep order voor slagkruiser in 1940 mis doet Ron van Maanen het relaas over hoe de opdracht tot het bouwen van een slagkruiser aan De Schelde voorbij ging. Ondanks alle verweer van de Scheldedirectie verdwenen de plannen in een bureaulade. Bovendien brak in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit, met alle gevolgen van dien voor De Schelde.

Dan het verhaal Het VOC-schip Bantam en de Silvervisschers, door Arthur Scheijde, passend in deze periode van het jaar. Immers het VOC schip de Bantam verging in het jaar 1697 vlak voor sinterklaasavond op de Elleboogzandbanken voor Vlissingen. Arthur Scheijde vertelt over de fatale reis, de silvervisschers en hofsteden. Een ander VOC-schip De Rooswijk is onderwerp van het muZEEumnieuws. Het schip is op 9 januari 1740 voor de Engelse kust met man en muis vergaan. In 2004 is het wrak ontdekt. Het muZEEum heeft veel objecten uit het wrak in beheer gekregen. In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt hard gewerkt om de Rooswijkcollectie goed te inventariseren en in kaart te brengen. Verder is in het muZEEum tot en met 2 april 2018 de expositie De Schelde volgens Dert nog te zien. Voor veel Vlissingers zeker erg herkenbare beelden. In de vorige aflevering van Den Spiegel heeft u hierover al uitgebreid kunnen lezen. Een bezoek aan deze tentoonstelling is zeker de moeite waard. Er is een activiteitenprogramma ontwikkeld bij deze expositie. Informatie hierover vindt u op de website van het muZEEum (www. muzeeum.nl). Namens de redactie wens ik u leesplezier met deze Den Spiegel, aangename feestdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds, gezondheid en geluk.

Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer van Den Spiegel.

Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2

- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1